Wij zijn groep 8A. Wij zitten op de eerste verdieping in Unit 3. Wij krijgen les van juf Yvonne en meester René.

Op de eerste foto kunt u zien dat we een module aangepast sporten volgden. Dit is goed om een idee te krijgen hoe mensen met een handicap leven. We leerden hiervan om nooit op te geven.

Op de tweede foto ziet u dat we met z’n allen veel plezier op school hebben. Zo hebben we op donderdagmiddag drama. Op vrijdagmiddag hebben we regelmatig techniek, waarbij we allerlei leuke proefjes doen. Zo  moesten we laatst een rouw ei zo inpakken, dat het ei vanaf de eerste verdieping naar beneden kon worden gegooid, zonder dat deze zou breken. Erg leuk!

Naast plezier maken, kunnen we ook erg goed werken. In de morgen hebben we rekenen, spelling en taal. Rekenen en spelling maken we op een tablet. Als eerste beginnen we ’s morgens met stil lezen en godsdienst.

’s Middags zijn we bezig met Aardrijkskunde en Geschiedenis. We zijn momenteel bezig met het onderwerp de 2e Wereldoorlog. Een heel interessant onderwerp!

 

Groetjes,

Groep 8A